Sklep Neuroedukacji

Wiedza do kupienia

zreczno's'c_jezykowa_plyta.jpg

Cena: 295,00 zł / sztuka

Opis produktu:

Zapis szkolenia NLP(5 x DVD), które odbyło się w Lublinie, w lutym 2008 roku (z tłumaczeniem na język polski).

Robert Dilts (ur. 1955) jest międzynarodowym trenerem, coachem, twórcą, konsultantem od lat siedemdziesiątych XX wieku. Jest jednym z najbardziej znanych i wciąż tworzących trenerów w zakresie Neurolingwistycznego Programowania (NLP). Zajmuje się modelowaniem zachowań oraz strategii działań, uczenia się i komunikacji. Jest czołowym autorem wdrażającym oraz przenoszącym aplikacje i techniki NLP w obszarach edukacji, technik uczenia sie, zdrowia, przywództwa. Jego osobisty wkład w obszarze NLP odnosi się do podstawowych założeń oraz technik NLP a w szczególności Strategii i Systemów Przekonań, został rozwinięty oraz jest znany jako "Systemowe NLP".

Dilts prowadzi coaching, konsultacje i szkolenia z zakresu przywództwa oraz rozwoju organizacji pracując dla różnych grup zawodowych i organizacji na całym świecie. Dotychczasowymi klientami oraz sponsorami byli: Apple Computer, Hewlett-Packard, IBM, Bank Światowy, Alitalia, Telecom Italia, Lucasfilms Ltd., Ernst & Young, The American Society for Training and Development, Koleje Włoskie. Prowadzi wykłady i prezentacji z tematyki przywództwa, rozwoju organizacji, zarządzania zmianą m.in., dla Europejskiego Forum Zarządzania Jakością (The European Forum for Quality Management), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Uniwersytetu Harvarda.

Zręczność językowa odnosi się do magii słów i języka. Język jest jednym z kluczowych systemów reprezentacji, na podstawie którego tworzymy swój mentalny obraz świata. Język ma również ogromny wpływ na sposób, w jaki postrzegamy i reagujemy na otaczającą nas rzeczywistość.

Przez wiele lat był profesorem ISVOR Fiat School of Management, pomagając w tworzeniu i rozwijaniu programów z zakresu przywództwa, innowacji, wartości i myślenia systemowego. Był również dyrektorem naukowym oraz Prezesem Rady Nadzorczej ISVOR DILTS Leadership Systems. ISVOR DILTS rozwinęło i wprowadziło na szeroką skale innowacyjny program przywództwa dla dużych międzynarodowych korporacji. Program ten usprawnił rozwiązania z zakresu e-learningu oraz innych pokrewnych nowych technologii stosowanych przez klientów korporacyjnych na całym świecie.

Przede wszystkim staniemy się bardziej sprawni w sztuce dyskutowania oraz prowadzenia sporu. Znalezienie porozumienia z ludźmi jest jednym z celów, dla których warto nauczyć się stosowania wzorców zręczności językowej. Porozumienie, które jest przeciwieństwem odrzucenia i izolacji, często leży poza możliwościami zawartymi w naszych dotychczasowych "mapach". Jednak, im bardziej nasze mapy będą zachodziły na siebie częściami wspólnymi z mapami innych ludzi, tym bardziej będziemy współdzielić "rzeczywistość". Wówczas stanie się możliwe poczucie wspólnoty i współuczestniczenia. Wyjście poza własną "mapę" jest jednocześnie celem i drogą do otwarcia się na nowe doświadczenia. Pozwala nam odkryć pokłady możliwości, o istnieniu których nie mieliśmy pojęcia oraz upewnić się, że my, ludzie, jesteśmy w gruncie rzeczy istotami stworzonymi do uczenia się.

Wzorce zręczności językowej wyrosły z badań nad sposobem, w jaki język jest i - może być – wykorzystany do tego, by wpływać na ludzkie życie i emocje. Wiele tych wzorców zostało sformułowanych w procesie modelowania takich postacie jak Sokrates, Karol Marks, Abraham Linkoln, Mahatm Gandhi, Milton Erickson i Jezus z Nazaretu.

Już Zygmunt Freud zwrócił uwagę na wielką moc języka: "Na początku słowa i magia były jednym i tym samym". Właściwie słowa wypowiedziane we właściwym czasie mogą zmienić czyjeś życie na lepsze, otwierając nowe horyzonty i możliwości. Niestety, równie łatwo mogą one stać się źródłem frustracji i poczucia ograniczenia. Niewłaściwie użyte słowa w nieodpowiednim czasie mogą ranić i niszczyć.

Wzorce zręczności językowej są formą kategorii słownych, na podstawie których kluczowe przekonania mogą być tworzone, zmieniane oraz przekraczane. Wzorce te można scharakteryzować jako”werbalne zmiany ram odniesienia” lub „słowne przeformułowania mogące wpływać bezpośrednio na przekonania oraz mapy mentalne, na podstawie których te przekonania zostały sformułowane. Wzorce te dostarczają potężnych narzędzi, które można wykorzystać w celu perswazji i zmiany przekonań poprzez rozmowę.

Dodatkowe informacje:
Nośnik: płyta DVD

Zręczność językowa - płyta DVD

-
+

Kwota łączna:309,00 zł

Bank Pekao S.A. III/O Lublin
Nr. konta: 41 1240 2382 1111 0000 3926 0143
Po wypełnieniu formularza zamówienia otrzymacie Państwo na wskazany email potwierdzenie zamówienia wraz z numerem konta na który należy dokonać płatności. Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie zostanie do Państwa wysłane. Jeżeli chcecie Państwo przyspieszyć proces wysyłki prosimy wysłać potwierdzenie przelewu w odpowiedzi na mail z zamówieniem.