Blog Neuroedukacji

Warsztat: Miłość w działaniu

Opublikowano 25 marca 2024

Osiągnięcie szczęścia bez prawdziwej miłości nie jest możliwe.

Prawdziwa miłość ma taką moc, że może uzdrowić każdą sytuację i doprowadzić do przemiany, nadając naszemu życiu głęboki sens.

Witaj Przyjacielu,

w dniach 19-20 kwietnia 2024 roku będzie miało miejsce niezwykłe wydarzenie

warsztat: MIŁOŚĆ W DZIAŁANIU

pierwszy z cyklu: ŻYĆ PIĘKNIE


Zapraszam Cię do wzięcia w nim udziału, bo nie może tam Ciebie zabraknąć :)


Inspiracją do przygotowania dla Ciebie tego warsztatu, i kolejnych, są moje doświadczenia życiowe i zawodowe. Gdybym miała wskazać jeden czynnik, który zabija niezliczone pomysły w biznesie, odbiera poczucie szczęścia i sensu życia prowadząc do depresji, sprawia, że rozpadają się związki, rodziny, organizacje, doprowadza do niszczenia środowiska naturalnego, konfliktów społecznych i wojen, to byłaby nim NIEUMIEJĘTNOŚĆ KOCHANIA.


MIŁOŚĆ jest lekarstwem na choroby ciała i umysłu, największą siłą we wszechświecie i naszą osobistą supermoce. Potrzebujemy jej szczególnie teraz, gdy świat tak szybko się przeobraża. Nasze ego jest za słabe, by poradzić sobie z ogromem wyzwań, które stoją przed nami. Żeby przetrwać musimy nauczyć się ŚWIADOMIE KOCHAĆ. Pod koniec życia Zygmunt Freud napisał: "W końcowej analizie, żeby nie popaść w obłęd musimy nauczyć się kochać". Te słowa są bardziej na czasie teraz, niż 100 lat temu.


MIŁOŚĆ mówi do nas wewnętrznym głosem. Wszyscy mamy w sobie ten głos, który pomaga nam odróżnić dobro od zła, właściwe postępowanie od niewłaściwego, jest naszym moralnym drogowskazem, przejawem naszej mądrości i inteligencji. Ignorujemy go, bo rządzą nami prymitywne siły gniewu, zawiści, chciwości, lęku, arogancji, pychy i gnuśności, które krzyczą znacznie głośniej i których nie potrafimy oswoić.


MIŁOŚĆ to moc transformująca nasze lęki i demony, bez niej nie jest możliwa jakakolwiek osobista zmiana i rozwój.DLACZEGO MIŁOŚĆ W DZIAŁANIU? Choć miłość, to najważniejszy temat naszego życia, nie ma o nim lekcji w szkole. Często kojarzona z sentymentalnym romansem lub uczuciem zarezerwowanych dla naszych dzieci i członków najbliższej rodziny. Miłość to duchowa kompetencja, której można i trzeba się nauczyć. Jest potrzebna do tworzenia zdrowych więzi ze sobą, z naszymi partnerami, przyjaciółmi, współpracownikami, klientami, z rodziną, a także z życiem, z sytuacją w której się znaleźliśmy. Kiedy czujemy się bezradni, odcięci, przytłoczeni, zestresowani, bez poczucia wpływu, to znak, że potrzebujemy czułości serca.


MIŁOŚĆ NIE JEST SŁABOŚCIĄ, TO SIŁA I KOMPETENCJA LIDERÓW.W TRAKCIE WARSZTATU:

POZNASZ praktyki rozwijające wewnętrzną i zewnętrzną miłość. Skupmy się na czterech składnikach prawdziwej miłości, nazywanych niezamierzonymi lub nieskończonymi. Nazywa się je tak, ponieważ gdy je praktykujemy, to każdego dnia będą one wzrastać w nas, aż wypełnią świat. Stajemy się szczęśliwsi i szczęśliwsze osoby z naszego otoczenia.

POZNASZ prawa natury, którym podlegamy, a nieznajomość których nam szkodzi.

NAUCZYSZ SIĘ łączyć ze źródłem miłości i samoakceptacji, stając się bardziej dostępnymi dla miłości.

DOWIESZ SIĘ:

 Jak wzrastać poprzez nieuniknione życiowe zawirowania i trudności,

∞ Jak utrzymać otwarte i kochające serce w świecie, który wydaje się być podzielony i wrogi,

 Jak radzić sobie z negatywnymi stanami emocjonalnymi swoimi i innych,

 Jak usłyszeć swój wewnętrzny głos,

 Jak stawać się najbardziej kochającą osobą, jaką możesz być.


Bądź 19 i 20 kwietnia w Lublinie na warsztacie MIŁOŚĆ W DZIAŁANIU


Regularny koszt warsztatu: 1400PLN, przy wpłacie do 31 marca 2024: 1200PLN. Numer konta: 41 1240 2382 1111 0000 3926 0143

W związku z tym, że strona www.neuroedukacja.pl jest rewitalizowana, zgłoś swój udział drogą mailową na adres: info@neuroedukacja.pl lub telefonicznie: 693 343 662


Zapraszamy

Iza Rudzińska i zespół Neuroedukacji

Iza Rudzińska

Podejście Personal Empowerment tworzę przez minione 30 lat w praktyce koncentrując się na zagadnieniu, jak zachować równowagę psychofizyczną w dynamicznie zmieniającym się świecie. Pomagam klientom indywidualnym oraz firmom i organizacjom w nabywaniu odporności psychicznej niezbędnej do radzenia sobie z wymogami zmieniającego się otoczenia z jednoczesnym zachowaniem autentycznego siebie, z poszanowaniem godności i integralności.

czytaj więcej

Newsletter Neuroedukacji
Zapisz się po więcej